پمپ آب الکتریکی سورپرایز

پمپ آب برقی سورپرایز قابل شارژ می باشد و بر روی محصول گالن 19 لیتر در گردش نصب می گردد.

این محصول از طریق کابل USB شارژ خواهد شد و در صورت شارژ کامل می توان از 4 تا 6 گالن آب استفاده نمود