آب آشامیدنی

آیا از فلوراید جهت ضد عفونی آب های بسته بندی استفاده می گردد؟ 95/12/15


اساساً فلوراید در هیچ کجای دنیا جهت عملیات ضد عفونی و تصفیه آب استفاده نمی­گردد این ماده کاربردی در زمینه تصفیه آب ندارد، در نتیجه در گروه ضد عفونی کننده­ های شناخته شده آب نمی­باشد، ذکر این نکته ضروریست که اگر چه حضور فلوراید در مقادیر زیر 1 میلی گرم در آب آشامیدنی موجب استحکام مینای دندان می­گردد لکن وجود بیش از مقادیر مجاز آن موجب بروز پدیده مختطط شدن دندان ها یا فلوئوروزیس می­گردد لذا طبق استاندارد چنانچه آبی حاوی بیش از 1/5 میلی گرم بر لیتر از فلوراید باشد باید بر روی آن عبارت (( برای نوزادان مناسب نمی باشد)) درج گردد، بنا بر این ذکر این نکته ضروریست که نه در ایران بلکه در هیچ کجای جهان از فلوراید جهت ضد عفونی آب استفاده نمی­شود و اساساً این پارامتر کاربردی در تصفیه آب ندارد.