مرکز فروش شرق تهران

بلوار باباییان به سمت خیابان دماوند - پایین تر از کارخانه هود کن - مجموعه انبار های گاز - پلاک 12 انبار آب آشامیدنی سورپرایز تلفن تماس : 24806-021 داخلی405