مرکز فروش غرب تهران

بین جاده مخصوص و جاده قدیم(فتح) خیابان لطیف جباری خیابان آذر سوم پ 6 انبار آب آشامیدنی سورپرایز تلفن تماس : 24806-021 داخلی 302