مرکز فروش غرب تهران

کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج – داخل انبار های عمومی کارخانه ارج - انبار آب آشامیدنی سورپرایز تلفن تماس : 24806-021 داخلی 302