مراقب آب های سرزمینمان باشیم!

دسته مطلب روز ۶ تیر ۱۳۹۸

گرم شدن کره زمین و سرعت گرفتن ذوب یخ ها ! این افزایش دما باعث افزایش میزان تبخیر و تعرق در ایران می‌شود که این هم منجر به کاهش میزان روان آب‌های ایران می‌شود. به گونه‌ای که حتی اگر ۵ تا ۱۰ درصد افزایش بارش هم داشته باشیم باز میزان روان آب‌های سطحی و زیرزمینی ما کاهش پیدا می‌کند. مراقب آب های سرزمینمان باشیم!

- 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars