زمان های صحیح نوشیدن آب

۱۸ تیر ۱۳۹۸

زمان های صحیح نوشیدن آب :
دو لیوان آب بعد از بیدار شدن از خواب به فعال کردن ارگان های داخلی بدن کمک می کند.
یک لیوان آب حدود ۳۰ دقیقه قبل از غذا به هضم راحت تر غذا کمک می کند.
یک لیوان آب قبل از حمام کردن به کاهش فشار خون کمک می کند.
یک لیوان آب قبل از خواب به منظور جلوگیری از سکته ی مغزی با حمله قلبی مفید است.

#آب_آشامیدنی #سورپرایز #سورپرایز#آشامیدنی #آشامیدن#آب #زندگی_سالم#سلامتی

#آبمعدنی#آب_آشامیدنی#آب#سورپرایز

- 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

مطالب روزانه مرتبط