بهداشت گالن ها

دسته مطلب روز ۴ تیر ۱۳۹۸

با پر كردن گالن هاي مورد استفاده بر روي آب سردكن از شير آب، گالن محل مناسبي براي رشد هزاران ميكروب و قارچ ميشه! با سفارش آب سورپرايز ،گالني رو خريداري مي كنيد كه ۳۰ بار شستشو و استريل ميشه، به بهداشت آب مورد استفاده روي آب سرد كن اهميت بديم.

- 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars