اهمیت نوشیدن آب در سرما

دسته مطلب روز ۱۲ آذر ۱۳۹۸

در فصلول سرد سال هنگام ورزش به یاد داشته باشید که کمبود آب  بدن بر توانایی بدن جهت تنظیم حرارت بدن تاثیر می گذارد و خطر دچار شدن به یخ زدگی را افزایش می دهد.

اهمیت  مایعات ، به ویژه آب ، در هوای سرد به همان اندازه اهمیت آنها در هوای گرم مهم می باشد.

- 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars