آب معدنی های گالنی

شرکت آکواتیک استار ایرانیان در زمینه تولید آب آشامیدنی با کیفیت و توزیع فوری در سطح شهر تهران و شهرستان ها فعال است.