آیا نوشیدن آب بسته بندی برای بدن کودکان و بطور کل برای انسان لازم می باشد؟    2017/03/05

آیا با جوشاندن آب، نیترات موجود در آن از بین می رود، توضیحاتی را بیان فرمائید؟    2017/03/05

TDS چیست؟    2017/03/05

تا چه مدت پس از باز نمودن درب بطری وگالن 19 لیتری می توان از آب این نوع بسته بندی ها استفاده نمود؟    2017/03/05

آیا از فلوراید جهت ضد عفونی آب های بسته بندی استفاده می گردد؟    2017/03/05

مهمترین دلیل توصیه این شرکت در خصوص تغییر الگوی مصرف از آب شهری به استفاده از آب بسته بندی توسط مردم چیست؟    2017/03/05

آیا مصرف طولانی مدت آب های بسته بندی خطرناک می باشد؟    2017/03/05

بطور خلاصه تفاوت میان آب های معدنی طبیعی و آب های آشامیدنی در چیست؟    2017/03/05

آیا استفاده از آب های بسته بندی منجمد شده موجب بروز سرطان در مصرف کنندگان می گردد؟    2017/03/05

آیا ترکیب سمی Bissphenol A در بطری های مورد استفاده در صنعت بسته بندی آب (PET) وجود دارد؟    2017/03/05

آیا دستور العمل خاصی جهت نگهداری و انبارش آب های بسته بندی وجود دارد؟    2017/03/05

در هنگام خرید آب های بسته بندی به چه نکاتی باید توجه و دقت قرار گیرد؟    2017/03/05

آیا آب های بسته بندی دارای تاریخ مصرف می باشند؟    2017/03/05

آیا مقادیر مربوط به ترکیبات آب های بسته بندی که بر روی لیبل آن ها نوشته شده است همواره در تمام ایام سال ثابت و بدون تغییر می باشد؟    2017/03/05

آیا نظارت دستگاه هایی همچون سازمان استاندارد و اداره نظارت پس از آغاز عملیات راه اندازی واحدهای تولیدی متوقف میگردد؟    2017/03/05