پمپ دستی

پمپ الکتریکی و پمپ دستی ، جهت سهولت در استفاده ی آن بخش از مشتریانی که دستگاه آبسردکن ندارند در نظر گرفته شده است.

قیمت:20,000 تومان

پمپ دستی
r
l