آب آشامیدنی

تا چه مدت پس از باز نمودن درب بطری وگالن 19 لیتری می توان از آب این نوع بسته بندی ها استفاده نمود؟ 95/12/15


بدلیل پیشگیری از هرگونه آلودگی آب که ناشی از در معرض قرار گرفتن آب با آلودگی­های محیطی خصوصاً در آب سردکن­ها (DISPENSER) تا حداکثر مدت 7 روز از باز شدن درب ظرف توصیه می­شود.