آب آشامیدنی

مهمترین دلیل توصیه این شرکت در خصوص تغییر الگوی مصرف از آب شهری به استفاده از آب بسته بندی توسط مردم چیست؟ 95/12/15


شاید هر یک از ما در دوران زندگی خود حتی برای یکبار حضور چند ساعته و یا چند روزه ای را در مناطق کوهستانی و طبیعت بکر تجربه کرده باشیم و در این حضور با یکی از اثرات شگفت انگیز آب و هوای چنین مناطقی بر عملکرد بدن خود مواجه شده باشیم که همانا تجربه مکرر احساس گرسنگی و یا به عبارتی کوتاه شدن فواصل وعده های غذایی با یکدیگر در این مناطق می­باشد و به تعبیری دیگر، در چنین مناطقی مواجه با افزایش نرخ متابولیسم و یا سوخت و ساز سلولی در خود می­باشیم.

از آنجا که هر دو عامل آب و هوا (اکسیژن) از الزامات فرآیند متابولیسم در بدن می­باشد لذا هر قدر این دو عامل از کیفیت مطلوبتری برخوردار گردند عمل متابولیسم با راندمان بیشتر و در نتیجه سوخت و ساز سلولی با سرعت بیشتری انجام می­گیرد، به عبارتی دیگر مصرف آبی که پس از عبور از لایه­ های مختلف زمین حاوی انواع املاح معدنی در مقادیر مقبول و مطلوب شده است و بدون هیچگونه آلاینده ناشی از فعالیت های انسانی و غیره از میان صخره های کوه جاری شده است عامل موثری در بهبود و افزایش سرعت سوخت و ساز در بدن می­گردد.

با عنایت به توضیحات ارائه شده می توان به پرسش فوق این گونه پاسخ داد:

مسیر و مراحل طی شده توسط آب در دو حالت متفاوت یعنی، آب موجود در شبکه توزیع شهری و آب بسته بندی شده در بطری عبارتند از:

آب شبکه توزیع شهری:

1. جمع آوری آب های سطحی از مناطق مختلف و نهایتا تخلیه به رودخانه

2. نگهداری و ذخیره آب در پشت دیواره سد

3. انتقال آب به تصفیه خانه از طریق کانال های روباز و خطوط انتقال سرپوشیده در فواصل طولانی

4. ورود آب به تصفیه خانه و حذف فیزیکی انواع آشغال و مواد زائد جامد در واحدهای آشغالگیری

5. افزودن مواد شیمیایی همچون، کلرور فریک، سولفات آلوم و آهک به آب

6. انجام عملیاتی چون ته نشینی، زلال سازی و صاف سازی آب

7. افزایش کلر به آب و هدایت به مخازن بتنی و نگهداری آب

8. انتقال آب به ایستگاه پمپاژ و نهایتاً توزیع آب در شبکه

این در حالیست که شبکه توزیع شهری و اتصالات و تجهیزات زیر زمینی آن در کلانشهرها از قدمتی 40 تا 50 ساله برخوردار می باشند که این امر به مفهوم انواع فرسودگی، پوسیدگی و نهایتاً نشت آب از شبکه به بیرون می­باشد بگونه ای که بر اساس آخرین گزارش مسئولین 30% از آب تصفیه شده بصورت نشت از شبکه توزیع خارج و به هدر می رود، از طرفی در صورت بروز فشار منفی در شبکه بدلیل قطع جریان آب ناشی از خرابی ها و یا صدمات احتمالی، شانس ورود انواع آلاینده به جریان آب در شبکه افزایش خواهد داشت.

آب بسته بندی:

1. برداشت یا استحصال آب از چشمه و یا چاه و انتقال به کارخانه

2. تصفیه آب و هدایت آن به درون بطری در کوتاهترین زمان ممکن

بدون شک بررسی موارد فوق و مقایسه­ ای ساده خود گویای مزیت برجسته و شاخص آب­های بسته بندی نسبت به آب موجود در شبکه توزیع شهری می­باشد که عبارتست از، حفظ کیفیت ذاتی آب خارج شده از اعماق زمین و عدم تماس آن با محیط بیرون و یا با انواع مواد شیمیایی و در نتیجه اثر مطلوب آن در فرآیندهای حیاتی بدن انسان

 

البته نگرانی های جدی در خصوص چاه های حفر شده در مناطق شهری و اتصال این منابع به شبکه آبرسانی شهری که بدون توجه جدی به امر تصفیه و گندزدایی انجام می­شود وجود دارد.

 

امیدواریم توانسته باشیم ضرورت استفاده از آب های بسته بندی را به خوبی تشریح کنیم.