آب آشامیدنی

آیا مصرف طولانی مدت آب های بسته بندی خطرناک می باشد؟ 95/12/15


از دیگر ابهامات موجود در خصوص مصرف آب های بسته بندی در میان افراد جامعه عبارتست از آسیب و یا ضرر ناشی از مصرف طولانی مدت اینگونه محصولات بدلیل وجود مواد معدنی بیش از حد در آنها است در پاسخ به این ابهام لازم به توضیح است، که محصولات این شرکت آب آشامیدنی است و املاح موجود در آب با توجه به نیاز مستمر به نوشیدن آب سالم مورد توجه قرار گرفته و بالانس گردیده است و نه تنها مصرف طولانی آن خطرناک نیست بلکه مصرف طولانی آب های آشامیدنی جهت حفظ سلامت کلیه ها و کیسه صفرا ضروری است.