آب آشامیدنی

بطور خلاصه تفاوت میان آب های معدنی طبیعی و آب های آشامیدنی در چیست؟ 95/12/15


در توضیحی مختصر، اولا منبع برداشت آب در تولید آب­های معدنی و آشامیدنی الزاماً یا چشمه های طبیعی و حائز شرایط است و یا چاه­های (Bore Hole) حفاری شده بر اساس استانداردهای سخت گیرانه در مناطق بکر مانند کوهستان­ها و بدور از هرگونه عامل آلاینده انسانی و یا غیر انسانی است، دوم اینکه ترکیب شیمیایی آب در آب معدنی طیبعی باید در محدوده مشخصی از زمان از پایداری نسبی برخوردار باشد و تغییرات گسترده در مقادیر پارامترها نداشته باشد ولی در آب­های آشامیدنی می­توان با تغییرات در سیستم تصفیه آب، آب­های با مشخصات فنی متفاوت، برای اهداف متفاوت تولید نمود، سوم معمولاً آب­های معدنی دارای املاح زیادی هستند که ممکن است مصرف مداوم آن برای همه افراد مناسب تشخیص داده نشود، اما آب­های آشامیدنی به منظور استفاده مستمر و مداوم و متناسب با الگو مصرف در هر کشور تهیه می­شود و نهایتاً آب­های معدنی مجاز نیستند از سیستم های تصفیه استفاده نمایند اما در پروسه تولید آب­های آشامیدنی علاوه بر سبک سازی آب پروسه ضد عفونی به روش­های مختلف کلر زنی و تابش اشعه UV و استفاده از گاز ازن جهت پالایش کامل آب استفاده می­شود. یکی دیگر از تفاوت­های میان این دو گروه محصولات تفاوت در روش­های  تصفیه آن­ها می­باشد بدین مفهوم که در تولید آب­های آشامیدنی استفاده از روش­های مختلف گندزدایی مجاز مانند استفاده از ترکیبات کلر و یا اسمز معکوس و ... می­باشد لکن استفاده از روش­های مذکور در تولید آب­های معدنی غیر مجاز می باشد، به طور کلی می­توان این گونه بیان نمود که تفاوت این دو گروه محصول در تعاریف ارائه شده برای آنان در استانداردهای ملی است. ولی برای مصرف روزانه و مستمر استفاده از آب­های آشامیدنی توصیه می­شود.