آب آشامیدنی

آیا دستور العمل خاصی جهت نگهداری و انبارش آب های بسته بندی وجود دارد؟ 95/12/15


بطور کلی توصیه می­گردد که آب­های بسته بندی در محیطی خشک، خنک و بدور از هرگونه آلودگی و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یخ زدگی نگهداری شود، و همواره به مصرف محتوی بطری در مدت کوتاه پس از باز کردن درب توصیه می­شود که این امر بدلیل پیشگیری از آلودگی آب بدلیل در معرض قرار گرفتن با آلودگی های محیطی می­باشد.