آب آشامیدنی

در هنگام خرید آب های بسته بندی به چه نکاتی باید توجه و دقت قرار گیرد؟ 95/12/15


وجود علامت استاندارد و علامت پروانه ساخت اداره نظارت و شماره های مربوطه از اهمیت بسزایی در هنگام خرید محصولات برخوردار می­باشد، این در حالیست که وجود مشخصات کامل تولید کننده بر روی لیبل نیز از موارد قابل توجه در هنگام خرید محصولات می­باشند.

همچنین توجه به وضعیت پلمپ درب، شفافیت آب درون بطری و آنالیز ترکیبات و توصیه های احتمالی موجود بر لیبل از موارد مهم در هنگام خرید محصولات می­باشد.