آب آشامیدنی

آیا آب های بسته بندی دارای تاریخ مصرف می باشند؟ 95/12/15


اگر چه تاریخ مصرف چاپ شده بر روی محصولات مذکور یک سال از زمان تولید می­باشد، لکن بطور معمول در خصوص زمان مصرف محصولات صنعت بسته بندی آب محدوده زمانی مشخصی که تابع استاندارد خاصی باشد وجود ندارد، ذکر این نکته ضروریست که در صورت استفاده از مواد اولیه منطبق با استانداردهای صنایع غذایی و با کیفیت مطلوب، می­توان آب های بسته بندی را در صورت نگهداری در شرایط مناسب تا مدت بیش از یک سال مشروط به حفظ پلمپ درب نگهداری و مصرف نمود.