آیا نوشیدن آب بسته بندی برای بدن کودکان و بطور کل برای انسان لازم می باشد؟:  95/12/15

آیا با جوشاندن آب، نیترات موجود در آن از بین می رود، توضیحاتی را بیان فرمائید؟:  95/12/15

TDS چیست؟:  95/12/15

تا چه مدت پس از باز نمودن درب بطری وگالن 19 لیتری می توان از آب این نوع بسته بندی ها استفاده نمود؟:  95/12/15

آیا از فلوراید جهت ضد عفونی آب های بسته بندی استفاده می گردد؟:  95/12/15

مهمترین دلیل توصیه این شرکت در خصوص تغییر الگوی مصرف از آب شهری به استفاده از آب بسته بندی توسط مردم چیست؟:  95/12/15

آیا مصرف طولانی مدت آب های بسته بندی خطرناک می باشد؟:  95/12/15

بطور خلاصه تفاوت میان آب های معدنی طبیعی و آب های آشامیدنی در چیست؟:  95/12/15

آیا استفاده از آب های بسته بندی منجمد شده موجب بروز سرطان در مصرف کنندگان می گردد؟:  95/12/15

آیا ترکیب سمی Bissphenol A در بطری های مورد استفاده در صنعت بسته بندی آب (PET) وجود دارد؟:  95/12/15

آیا دستور العمل خاصی جهت نگهداری و انبارش آب های بسته بندی وجود دارد؟:  95/12/15

در هنگام خرید آب های بسته بندی به چه نکاتی باید توجه و دقت قرار گیرد؟:  95/12/15

آیا آب های بسته بندی دارای تاریخ مصرف می باشند؟:  95/12/15

آیا مقادیر مربوط به ترکیبات آب های بسته بندی که بر روی لیبل آن ها نوشته شده است همواره در تمام ایام سال ثابت و بدون تغییر می باشد؟:  95/12/15

آیا نظارت دستگاه هایی همچون سازمان استاندارد و اداره نظارت پس از آغاز عملیات راه اندازی واحدهای تولیدی متوقف میگردد؟:  95/12/15