استان تهران

مرکز پخش شرق استان تهران


آدرس:

انتهای اتوبان زین الدین – تقاطع خیابان دماوند – داخل کارخانه آزمایش

تلفن تماس:

77128150 - 021