استان تهران

مرکز پخش غرب استان تهران


آدرس:

کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج – داخل انبار های عمومی کارخانه ارج

تلفن تماس:

44532570  - 021   و    44594891  -  021