مراکز فروش و توزیع

آدرس: کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج – داخل انبار های عمومی کارخانه ارج
تلفن تماس :44532570-021 و 44594891-021

آدرس: انتهای اتوبان زین الدین – تقاطع خیابان دماوند – داخل کارخانه آزمایش
تلفن تماس : 77128150-021

تلفن: 24806-021
داخلی 107 و 120

آدرس: کیلومتر 5 اتوبان کرج قزوین – شهرک بهارستان – گلستان چهارم – پلاک 93
تلفن: 34701213-026

آدرس: قزوین – میدان تهران قدیم - نرسیده به سه راهی شهر صنعتی - جنب مبلمان پردیس - انبار آب سورپرایز
تلفن: 33297343-028 و 33297344-028

شرق مازندران:
آدرس: آمل - میدان هزار سنگر - به سمت بابل - کیلومتر 8 - روستای قلعه کش - کارخانه دنیای فلز آمل
تلفن: 43117578-011
غرب مازندران:
آدرس: کمربندی نوشهر - ابتدای جاده معدن
تلفن: 52335282-011

اراک
اردکان
اصفهان
انزلی
ایلام
بم
رامسر
رشت
شوشتر
قم
کرمان
کرمانشاه
گرگان
گرمسار
مشهد
مهران
میبد
نهاوند
ورامین
یزد